Przejdź do treści
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Przejdź do stopki

MATKI W MODLITWIE

Treść

"DAJCIE MI MODLĄCE SIĘ MATKI, A URATUJĘ ŚWIAT"   św. AugustynMatki  w  Modlitwie
Ruch Matki w Modlitwie skupiająca kobiety pragnące wspólnie modlić się za dzieci istnieje w naszej parafii od października 2015 r. Wspólnota ta powstała w Anglii w 1995 roku. Jego założycielką jest Veronica Williams, obecnie 76-letnia matka i babcia, która wobec wielkich zagrożeń współczesnego świata, poczuła wezwanie do szczególnej modlitwy wspólnotowej, w której matki powierzają swoje dzieci i wnuki Jezusowi.
       Obecnie Matki w Modlitwie działają w ponad 100 krajach świata. Jego upowszechnienie odbywa się drogą osobistych kontaktów i świadectw matek. Duchowość ruchu charakteryzuje całkowite zawierzenie Bogu, prostota i radosne posłuszeństwo  Bogu i Kościołowi. W Polsce Matki w Modlitwie pojawiły się w 2002 roku. Ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki mianował ks. dr. Mirosława Korsaka asystentem kościelnym ruchu. Koordynatorką krajową MwM w Polsce od 2010 roku jest Lucyna Dec z Białegostoku. W listopadzie 2012 roku Ruch został przyjęty do Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Obecnie w Polsce działa ponad 90 grup MwM w 22 diecezjach i arcydiecezjach.
       Grupy modlitewne składają się zwykle z kilku-kilkunastu kobiet, które spotykają się raz w tygodniu w domach, kościołach lub kaplicach. Podczas spotkania matki - korzystając z modlitewnika - zawsze modlą się: do Ducha Świętego o prowadzenie spotkania, o ochronę przed złem, o przebaczenie, jedność serc i ducha.Na koniec powierzają swoje dzieci, wnuki i osoby duchowo adoptowane Jezusowi - wkładając do koszyczka umieszczonego u stóp Krzyża, imiona dzieci zapisane na białych krążkach papieru. Ten gest - powtarzany na każdym spotkaniu - symbolizuje nasze całkowite oddanie dzieci opiece Bożej. Na koniec spotkania modlimy się za ojców dzieci i w innych powierzonych intencjach. W grupach obowiązuje zasada poufności i nie udzielania rad.
Jeśli uświadomimy sobie, że oddajemy Panu Jezusowi problemy naszych dzieci w 100%, to może to być cudowny moment naszego uzdrowienia z lęków, niepokoju i bólu. Bóg kocha nasze dzieci bardziej niż my i lepiej wie, czego mu potrzeba.
Wspólna modlitwa matek ma wielką moc! Na każdą wytrwałą modlitwę Pan Bóg odpowiada w swoim czasie i na swój sposób - najlepszy dla nas. Czasem w inny sposób, niż oczekujemy. Nasze problemy stają się też łatwiejsze do udźwignięcia, kiedy "niesie" je wspólna modlitwa. Kiedy grupa spotyka się na modlitwie, łączy się duchowo z tysiącami podobnych grup na świecie. W ten sposób wokoło kuli ziemskiej trwa duchowa walka matek o dzieci.
Z całego świata - także z Polski - przychodzą świadectwa potwierdzające, że modlitwy matek są wysłuchiwane. Bóg obdarza dzieci wielkimi łaskami: odzyskują zdrowie, wychodzą z nałogów, nawracają się, następuje pojednanie z rodzinami i rodzą się długo oczekiwane dzieci. Matki natomiast doświadczają przemiany, zyskują pokój serca, pogłębiają wiarę.
W naszej parafii wspólnota "Matki w Modlitwie" spotyka się we wtorki na salce, po wieczornej Mszy Świętej. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i przyłączenia się do nas, ponieważ ufamy słowom naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział "Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą to wszystkiego użyczy wam mój Ojciec który jest w niebie".
Wszelkie informacje i szczegóły na temat naszej grupy modlitewnej można uzyskać pod nr tel. 512590670. 

 

130500